Nasze aktualności

 • 22.03.16

  Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie regulacji umów o pracę na czas określony

  Dnia 22 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Pracy, oraz niektórych innych ustaw, która skutkuje niebagatelnymi zmianami w zakresie zatrudnienia pracowników na czas określony. Skutki nowelizacji, o której mowa powyżej, dotyczące zatrudnienia na podstawie umów na czas określony to: 1. Zmiana rodzajów umów o pracę Usunięte zostały z katalogu umów o pracę takie rodzaje umów jak umowa na zastępstwo czy umowa na czas wykonywania określonej pracy i w ich miejsce wprowadzony został  jeden rodzaj umowy, tj. umowa na czas określony....

  przeczytaj całość
 • 02.03.16

  Co to są dane osobowe?

  Podstawową definicją, na której opiera się zastosowanie zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jest definicja danych osobowych. W pierwszej kolejności właśnie nią się zajmiemy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, *za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej*. Zrozumienie tej definicji ułatwi podzielenie jej na następujące elementy: wszelkie informacje; osoba fizyczna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna; i omówienie każdego z nich osobno. Wszelkie informacje Jest to określenie tak szerokie, że swoim zakresem obejmuje...

  przeczytaj całość
 • 24.02.16

  Wykorzystanie w ramach kampanii reklamowych tytułów popularnych utworów

  W praktyce naszej Kancelarii pojawiają się zapytania o możliwość wykorzystania w ramach kampanii reklamowych tytułów popularnych utworów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dla uznania zatem określonego dzieła za utwór niezbędne jest spełnienie przez to dzieło łącznie następujących przesłanek: powinno być rezultatem pracy człowieka, powinno stanowić przejaw działalności twórczej...

  przeczytaj całość
 • 18.02.16

  Nowe Prawo restrukturyzacyjne - zmiany dotyczące ustawy deweloperskiej i przepisów o upadłości deweloperów

  W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa jest aktem bardzo obszernym, składa się z 456 artykułów. Reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu, a także przeprowadzanie działań sanacyjnych. Restrukturyzacja przeprowadzana będzie w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych: postępowaniu o zatwierdzenie układu; przyspieszonym postepowaniu układowym; postepowaniu układowym; postepowaniu sanacyjnym. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań...

  przeczytaj całość
 • 01.08.14

  Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania a podatek od nieruchomości

  Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalności jako siedzibę firmy podaje miejsce swojego zamieszkania. Dzięki temu nie muszą ponosić dodatkowych kosztów wynajmu lokalu, a także mogą wliczyć koszty związane z nieruchomości do kosztów uzyskania przychodu (proporcjonalnie do części, jaka jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej). Czy powinni z tego tytułu płacić wyższy podatek od nieruchomości? Wszystko zależy od sposobu korzystania z części nieruchomości przeznaczonej pod działalności gospodarczą. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje dwie stawki podatku od nieruchomości – dla budynków mieszkalnych i dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności godpodarczej. W ustawie...

  przeczytaj całość
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7